Shin Sakura Wars
Cinema/Tv

Anime Shin Sakura Wars chegará ao Japão no dia 3 de Abril